Serwis autorski poświęcony badaniom i projektom realizowanym przez dr Łukasza A. Czyżewskiego w ramach prac naukowych w Zakładzie Starszej Środkowej Epoki Kamienia i Pracowni Metod Komputerowych Instytutu Archeologii UMK w Toruniu.

    WItryna zawiera materiały poświęcone szeroko pojętej archeoinformatyce (metodom cyfrowym w archeologii oraz dyscyplinach pokrewnych). Prezentuje również projekty, realizacje i publikacje (w tym repozytoria) szeroko rozumianych aspektów archeoinformatyki w praktyce badawczej, od prac terenowych po popularyzjację dyscypliny, jak też sylwetkę autora.

Published on 03/04/2013, 12:11:08.
Last updated on 04/22/2013, 23:05:19.